Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γεώργιος Μπαµπινιώτης

Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γεώργιος Μπαμπινιώτης, συντονιστής τής ενότητας
1. Δευτέρα 8 Οκτωβρίου

Γεώργιος Μπαμπινιώτης

Όψεις τής γλώσσας. Το παράδειγμα τής Ελληνικής: Εισαγωγή

2. Δευτέρα 15 Οκτωβρίου

Νικόλαος Παντελίδης
Αναπληρωτής καθηγητής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιστορική διάσταση τής γλώσσας: συγγένεια, μεταβολές, ετυμολογία

3. Δευτέρα 22 Οκτωβρίου

Σπυριδούλα Βαρλοκώστα
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η κατάκτηση τής μητρικής γλώσσας

4. Δευτέρα 29 Οκτωβρίου

Αμαλία Μόζερ
Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Η δομολειτουργική και επικοινωνιακή προσέγγιση τής γλώσσας

5. Δευτέρα 5 Νοεμβρίου

Αικατερίνη Μπακάκου
Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Σημασιολογική προσέγγιση: Το λεξιλόγιο τής Ελληνικής

6. Δευτέρα 12 Νοεμβρίου

Διονύσης Γούτσος
Αναπληρωτής καθηγητής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κειμενική προσέγγιση τής γλώσσας: Από τη λέξη στο κείμενο

7. Δευτέρα 19 Νοεμβρίου

Δήμητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού
Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Συντακτική προσέγγιση τής γλώσσας: Γενετική θεωρία

8. Δευτέρα 26 Νοεμβρίου

Θανάσης Νάκας
Καθηγητής Γλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η διδασκαλία τής γλώσσας στην εκπαίδευση

9. Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου

Μαρία Ιακώβου
Επίκουρη καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η διδασκαλία τής Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

10. Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου

Παναγιώτης Κοντός
Αναπληρωτής καθηγητής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η γεωγραφική διαφοροποίηση τής γλώσσας: Διάλεκτοι/ιδιώματα τής Ελληνικής

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Γεώργιος Μπαµπινιώτης


Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

 

Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1965-2006). Πρύτανης τού Πανε- πιστημίου Αθηνών (2000-2006). Πρόεδρος τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (2006-2012). Υπουργός Παιδείας (8 Μαρτίου-18 Μαΐου 2012). Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Έργα του: το πιο πρόσφατο Λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων τής Ν. Ελληνικής (2015), Λε- ξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής Ελληνικής (2014), Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (δ΄ έκδ. 2012), Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο (γ΄ έκδ. 2012), Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Ιστορία των λέξεων (β΄ εκδ. 2011), Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύ- μων τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Λεξιλογικός θησαυρός (2012), Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελλη- νικής Γλώσσας (γ΄ έκδ. 2013), Γραμματική τής Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή {από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη} (2005), Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας (2010). www.babiniotis.gr