Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Χρήστος Γιανναράς

Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο

1. Πέμπτη 26 Ιανουαρίου

Η σημασία των όρων: ήθος, ηθική, ηθικά όρια, κριτήρια ηθικά, αρχές κανονιστικές, δέον-δεοντολογία, νόμος, Δίκαιο, επιβολή τού νόμου, σωφρονισμός.

2. Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου

Πώς γεννιέται η Ηθική ή ποιος την ορίζει. Πηγές: η οντολογία, η σύμβαση, το θρησκευτικό ορμέμφυτο. Σχετικότητα – μεταβλητότητα τής Ηθικής. Γιατί η ροπή προς τον αυταρχισμό.

3. Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου

Ηθικά όρια στην επιστήμη. Περιορισμοί στη γνώση, φραγμοί στην έρευνα; Βιοηθική, οικολογική Ηθική, διεθνείς συμβάσεις ελέγχου τής εξέλιξης των εξοπλισμών. Οι πειραματισμοί στην ιατρική έρευνα. Τεχνητή “παραγωγή ζωής”, “τεχνητή νοημοσύνη”.

4. Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου

Ηθικά όρια στην Τέχνη: Η Τέχνη ως γλώσσα, η Τέχνη ως αναζήτηση αλήθειας, η Τέχνη στην υπηρεσία τού εντυπωσιασμού. Τέχνη και ιδεολογία, στρατευμένη Τέχνη, εμπορευματοποιημένη Τέχνη. Ποιο το αυθεντικό, ποιο το διάστροφο; Υπάρχουν “δικαιώματα” τού καλλιτέχνη;

5. Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου

Ηθικά όρια στην πολιτική Α’: Το “κοινόν άθλημα αληθείας” και οι όροι προστασίας τού αθλήματος. Η προτεραιότητα κοινωνίας τής χρείας και οι προϋποθέσεις αποφυγής τής ζούγκλας. Εξισορρόπηση ατομικής και συλλογικής χρησιμότητας. Το κριτήριο τής αποτελεσματικότητας.

6. Πέμπτη 1η Μαρτίου

Ηθικά όρια στην πολιτική Β’: Η “αποϊέρωση” τού συλλογικού. Το α-νόητο τής δεοντολογίας σε πολιτισμό ατομοκεντρισμού. Ηθική των ατομικών δικαιωμάτων. Ηθική τού συνδικαλισμού. Ηθική τής διαφημιστικής τεχνικής. Κοινωνικό υπούργημα και χρήση βίας.

7. Πέμπτη 8 Μαρτίου

Ηθικά όρια στην Οικονομία: Ο καταγωγικά ηθικός χαρακτήρας τής Οικονομίας – Νόμισμα, χρήμα, συνάλλαγμα: “ίνα ισάση την σχέσιν”. Η αυτονόμηση τού κέρδους από τη σχέση: τόκος, αθέμιτο κέρδος. Νοηματοδότηση τής συναλλαγής, σύνδεση θρησκείας και οικονομίας. Τα φαινόμενα τής “συσσώρευσης κεφαλαίου” και τού “λογιστικού χρήματος”.

8. Πέμπτη 15 Μαρτίου

Ηθικά όρια στον έρωτα Α’: συναρτήσεις τού “νοήματος” που τον ορίζει. Καταγωγική διαπλοκή με την αλογία τού ενστίκτου, άλλα και με τον “τρόπο” τού όντως υπαρκτού. Γιατί στην Ηθική θρησκειών ο έρωτας “μέγα κακό και πρώτο”. Σχέση και χρήση, αυθυπέρβαση και ιδιοτέλεια: πώς οριοθετούνται.

9. Πέμπτη 22 Μαρτίου

Ηθικά όρια στον έρωτα Β΄: Το α-νόητο τού έρωτα σε πολιτισμό ατομοκεντρισμού. Εμπορευματοποίηση των ηδονών τής γεύσης και τής σεξουαλικότητας. Η αυταξία τής άσχετης ηδονής, το τέλος τού φυσικού θεσμού τού γάμου. Η Ψυχιατρική μπορεί να επιβάλει δεοντολογία; Απρόσωπος έρως, ανήδονος έρως.

10. Πέμπτη 29 Μαρτίου

Συζήτηση – συμπλήρωση παραλείψεων

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Χρήστος Γιανναράς


Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο

 

Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο τής Σορβόννης και Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια τής Γενεύης, τής Λωζάννης, στο Καθολικό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο των Ρώσων τής Διασποράς στο Παρίσι. Επιφυλλιδογράφος στην εφημερίδα Το Βήμα για 13 χρόνια και από το 1993 μέχρι σήμερα στην Καθημερινή. Έργα του: Πολιτιστική Διπλωματία, Σχόλια στο Άσμα Ασμάτων, Ορθοδοξία και Δύση στη Νεώτερη Ελλάδα. Πρόσφατο βιβλίο του Έξι φιλοσοφικές ζωγραφιές (2011). Δέκα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε έντεκα συνολικά γλώσσες.