Μενού Κλείσιμο

Δευτέρα 20/12/21 – Γ. Μπαμπινιώτης « Όψεις της γλώσσας : το παράδειγμα της Ελληνικής»

Ζωντανή διαδικτυακή ομιλία
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου,  ώρα 18:00 – 20:00

ΣΩΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ