Μενού Κλείσιμο
Το Ναυτικό στον Αγώνα τού 1821
21-31 Μαρτίου 2005

Η Στοά του Βιβλίου σε συνεργασία με την Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία τής Ελλάδος διοργάνωσε έκθεση με θέμα: «Το Ναυτικό στον Αγώνα τού 1821» με υλικό από το Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων, τη Βιβλιοθήκη και τις Συλλογές τού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Η έκθεση αποτέλεσε συνεισφορά τής Στοάς τού Βιβλίου και τής Ι.Ε.Ε.Ε στον ετήσιο εορτασμό για την επέτειο τής Εθνικής Παλιγγενεσίας. Περιελάμβανε βιβλία, έργα ζωγραφικής, χαρακτικά, σημαίες, όπλα και σπάνια έγγραφα και συνοδευόταν από κατατοπιστικό κατάλογο.

Την έκθεση εγκαινίασε ο Πρόεδρος τής Ακαδημίας Αθηνών και εταίρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καθηγητής Εμμανουήλ Ρούκουνας τη Δευτέρα 21 Μαρτίου2005, ώρα 19:00, στις Αίθουσες Λόγου & Τέχνης τής Στοάς τού Βιβλίου.

Μίλησαν: Ιωάννης Μαζαράκης-Αινιάν, Γενικός Γραμματέας τής Ιστορικής & Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος, και Βασίλης Σφυρόερας, ομότιμος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πλαίσιο τής έκθεσης, η οποία είχε και σημαντικό εκπαιδευτικό χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκαν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα από ιστορικούς, συνεργάτες τού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Διάρκεια έκθεσης: 21-31 Μαρτίου 2005
Ώρες λειτουργίας: 10:00-14:00 & 18:00-21:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Δραστηριότητες Στοάς του Βιβλίου