Μενού Κλείσιμο
Τα Χριστούγεννα των παιδιών τής Ευρώπης
Δεκέμβριος 2004

Χριστουγεννιάτικα έθιμα από τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για τον κατάλογο της έκθεσης που διοργανώθηκε από 13 - 22 Δεκεμβρίου 2004 στην αίθουσα Τέχνης.

============================

Είναι σε μορφή .pdf :  Europe_25_xmas

Δραστηριότητες Στοάς του Βιβλίου