Μενού Κλείσιμο
Έκθεση βιβλίου με θέμα: “Λόγος Θεού καί Λόγος περί Θεού”
Παρασκευή 6 Απριλίου 2001

Η έκθεση εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταρείας και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη και μίλησαν οι:

Χρήστος Βούλγαρης κοσμήτωρ τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Μαρτζέλος καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Βλάσιος Φειδάς καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Oμάδα φοιτητών της χορωδίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, έψαλε υπό τη διεύθυνση τού κ. Αντώνη Βασιλάκη.

Στο πλαίσιο της παραπάνω έκθεσης πραγματοποιήθηκε στρογγυλό τραπέζι στις 7 Απριλίου 2001 με θέμα: "Ορθόδοξος διαχρονικός θεολογικός λόγος. Η συμβολή των Ελληνικών Θεολογικών Σχολων" στο οποίο μίλησαν οι:

Στυλιανός Παπαδόπουλος ομότιμος καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Γεώργιος Μεταλληνός καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών και π. Γεώργιος Ευθυμίου.

Ο κύκλος των εκδηλώσεων έκλεισε με την εκδήλωση: "Η νέα θεολογική προοπτική στο γύρισμα τού αιώνα" στις 23 Απριλίου 2001 στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ.κ. Χριστόδουλος.

Μίλησαν οι:

Χρήστος Βούλγαρης κοσμήτωρ τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κων/νος Σκουτέρης καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μάριος Μπέγζος καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών . Η χορωδία "Μελωδούντες" έψαλε αναστάσιμους ύμνους υπό τη διεύθυνση τού Κων/νου Μπιλάλη.

Δραστηριότητες Στοάς του Βιβλίου