Μενού Κλείσιμο
Έκθεση-αφιέρωμα στη Φιλική Εταιρεία
19-28 Μαρτίου 2003

Η Στοά τού Βιβλίου σε συνεργασία με την Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία τής Ελλάδος οργάνωσε έκθεση-αφιέρωμα στη Φιλική Εταιρεία με υλικό από το Αρχείο Εγγράφων και τις Συλλογές τού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Η έκθεση αποτέλεσε τη συνεισφορά τής Στοάς τού Βιβλίου και τής Ι.Ε.Ε.Ε. στον εορτασμό για την επέτειο τής Εθνικής Παλιγγενεσίας και περιελάμβανε έγγραφα προερχόμενα από το Αρχείο Εγγράφων τής Ι.Ε.Ε.Ε., βιβλία, χαρακτικά και αντικείμενα.

Τα εγκαίνια τής έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2003, ώρα 19:00, στις Αίθουσες Λόγου & Τέχνης τής Στοάς τού Βιβλίου.

Την έκθεση εγκαινίασε ο Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης,

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος τής Ιστορικής & Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος Κωνσταντίνος Τσαμαδός και μίλησε ο ομότιμος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλης Σφυρόερας με θέμα: «Το τέλος τής Φιλικής Εταιρείας».

Στο πλαίσιο τής ανωτέρω έκθεσης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση τής έκδοσης τής Ι.Ε.Ε.Ε. «Αρχείο Εμμανουήλ Ξάνθου», την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2003, ώρα 19:00, στην Αίθουσα Λόγου τής Στοάς τού Βιβλίου.

Δραστηριότητες Στοάς του Βιβλίου