Μενού Κλείσιμο

Τρίτη 23/11/21, Λάμπρος Λιάβας

Λάμπρος Λιάβας, Καθηγητής Εθνομουσικολογίας (Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ)
Θέμα: «Θέλει ρετήν κα τόλμην» το …τραγούδι! Ο ρόλος και η σημασία τής μουσικής στον Αγώνα τού 1821»