Μενού Κλείσιμο

Τετάρτη 24/11/21, Μαρία Ευθυμίου

Μαρία Ευθυμίου, Καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ)
Θέμα: «Ιδεολογικές και πολιτικές τομές τής Επανάστασης τού 1821»