Μενού Κλείσιμο

Τρίτη 23/11/21, Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ), Γενικός Γραμματέας τού Ιδρύματος τής Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία
Θέμα: «Το ελληνικό κράτος: 200 χρόνια»