Μενού Κλείσιμο

Δευτέρα 29/11/21, Roderick Beaton

Roderick Beaton, Ομότιμος Καθηγητής στην Έδρα Κοραή Νεότερης Ελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Φιλολογίας, King’s College London
Θέμα: «Το ’21 και ο ευρωπαϊκός φιλελληνισμός»