Μενού Κλείσιμο
  • "Από τον Διονύσιο Σολωμό μέχρι τη γενιά τού '30" Δ. ΔΗΜΗΡΟΥΛΗΣ

1. Το ποιητικό αρχείο τού Διονυσίου Σολωμού

Από τα 10 Μαθήματα για τη Λογοτεχνία
3ος κύκλος (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007)
  • "Από τον Διονύσιο Σολωμό μέχρι τη γενιά τού '30" Δ. ΔΗΜΗΡΟΥΛΗΣ