Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 4 Απριλίου 2006
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνία»


Παρουσίαση βιβλίου τού Γιώργου Σταμάτη.
Ομιλητές οι κ.:
Αντώνης Ζαΐρης, γενικός διευθυντής Συνδέσμου Εταιριών Λιανικής Πώλησης Ελλάδας, Θαλής Κουτούπης, σύμβουλος επικοινωνίας, Γιώργος Πανηγυράκης, καθηγητής τού Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ευάγγελος Σόρογκας, επίκουρος καθηγητής Παν/μίου Αθηνών στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Αθανάσιος Σταμούλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Εκδόσεων Σταμούλη Α.Ε., Γιώργος Φλέσσας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος CIVITAS A.E.. Τη συζήτηση συντονίζει η Μάτα Παπαναστασίου, σύμβουλος Επικοινωνίας, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ