Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γεώργιος Μπαµπινιώτης

Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

1. Δευτέρα 12 Νοεμβρίου

Προφορικός και γραπτός λόγος
Από την αμεσότητα τού προφορικού λόγου στον επεξεργασμένο λόγο των κειμένων

2. Δευτέρα 19 Νοεμβρίου

Τα συστήματα γραφής τής ελληνικής γλώσσας
Από την κρητομυκηναϊκή συλλαβογραφική γραφή Β στο ελληνικό αλφάβητο και στο δυτικό ελληνικό (λατινικό) αλφάβητο

3. Δευτέρα 26 Νοεμβρίου

Το πρόβλημα τής ορθής γραφής
Ετυμολογική/ιστορική – φωνητική – σχολική – απλοποιημένη ορθογραφία

4. Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου

Γραφή και προφορά
Ζητήματα εκφοράς τού λόγου – Ορθοφωνία

5. Σάββατο 8 Δεκεμβρίου (10.30-12.00)

Η γραπτή απεικόνιση των λέξεων ως έκφραση τού πολιτισμού τής γλώσσας
Από το εἰμὶ στο ὂν και την οὐσία· από το εἶμι στο προσ-ι-τός και το εἰσ-ι-τήριο· από το ἔλευσις και το ἦλθον στην ἐλευθερία· από το εὐκτήριον στο κτήριο· από το κυριακόν (δῶμα) στο αγγλ. church και στο γερμ. Kirche.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Γεώργιος Μπαµπινιώτης


Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

 

Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1965-2006). Πρύτανης τού Πανε- πιστημίου Αθηνών (2000-2006). Πρόεδρος τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (2006-2012). Υπουργός Παιδείας (8 Μαρτίου-18 Μαΐου 2012). Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Έργα του: το πιο πρόσφατο Λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων τής Ν. Ελληνικής (2015), Λε- ξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής Ελληνικής (2014), Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (δ΄ έκδ. 2012), Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο (γ΄ έκδ. 2012), Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Ιστορία των λέξεων (β΄ εκδ. 2011), Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύ- μων τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Λεξιλογικός θησαυρός (2012), Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελλη- νικής Γλώσσας (γ΄ έκδ. 2013), Γραμματική τής Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή {από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη} (2005), Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας (2010). www.babiniotis.gr