Βίντεο

Φωτεινή Τσαλίκογλου

Η καθηγήτρια μιλά για τα "Μαθήματα θανάτου και ζωής" στον 35ο κύκλο του Ελ. Πανεπιστημίου
της Στοάς του Βιβλίου.

 

 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018

Στοά τού Βιβλίου © 1996-2019