Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 4 Νοέμβριος 1996
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

Γραμματική τής Νέας Ελληνικής

Παρουσίαση τού βιβλίου Γραμματική τής Νέας Ελληνικής των
καθηγητών γλωσσολογίας Γεωργίου Μπαμπινιώτη, Πανεπιστήμιο Αθηνών, και Χρήστου Κλαίρη, Πανεπιστήμιο Σορβόννης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ