Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα 31ου Κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ


Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ημέρα Τετάρτη
και ώρα 17.00-18.30

 

Κώστας Γεωργουσόπουλος
Κριτικός θεάτρου, επίτιμος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 


1. Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου
Πρωτότυπο και μετάφραση


2. Τετάρτη 1 Μαρτίου

Από τη γραφή στη φωνή


3. Τετάρτη 8 Μαρτίου
Ρυθμός, παύση, σιωπή στο θέατρο


4. Τετάρτη 15 Μαρτίου
Γλωσσικοί κώδικες και ιδιώματα στο θέατρο


5. Τετάρτη 22 Μαρτίου
Αναπνοή, κίνηση, χειρονομημένος λόγος στο θέατρο 

Στοά τού Βιβλίου © 1996-2017