Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα 34ου Κύκλου

6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ


Διαμάχες συγγραφέων στη νεοελληνική λογοτεχνία


Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ημέρα Τετάρτη και ώρα
19.30-21.00

 

Δημήτρης Δημηρούλης
Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο


1. Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου
Διαμάχη Σπυρίδωνος Ζαμπελίου και Ιακώβου Πολυλά για το έργο τού Σολωμού.


2. Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου

Διαμάχη Εμμανουήλ Ροϊδη και Άγγελου Βλάχου για το αν ο ποιητής γεννιέται ή γίνεται, καθώς και για την κατάσταση τής ελληνικής ποίησης και κριτικής.


3. Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου

Διαμάχη Γιάννη Αποστολάκη και Κώστα Βάρναλη για την πρόσληψη τού Σολωμού.


4. Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου

Διαμάχη Γιώργου Σεφέρη και Κωνσταντίνου Τσάτσου για τη μοντέρνα ποίηση και την έννοια τής «ελληνικότητας» στην τέχνη.


5. Τετάρτη 7 Μαρτίου

Κ. Π. Καβάφης - Κ. Γ. Καρυωτάκης: διαμάχες για το έργο τους.

 

6. Τετάρτη 14 Μαρτίου
Γενιά τού ’30: Διαμάχες για τη θέση της στη νεοελληνική λογοτεχνία.


 

Στοά τού Βιβλίου © 1996-2018