Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα 34ου Κύκλου

6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ


Όψεις τού βυζαντινού κόσμου


Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00-18.30

 

Αθανάσιος Μαρκόπουλος
Ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συντονιστής τής ενότητας


1. Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου
Αθανάσιος Μαρκόπουλος

Το Βυζάντιο σήμερα


2. Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου (ώρα 19.30-21.00)

Γιάννης Βάσσης
Καθηγητής Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ποίηση για τη Βυζαντινή αυλή και την υψηλή αριστοκρατία


3. Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου

Μαρίνα Λουκάκη
Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Άμιλλες και ανταγωνισμοί στη σχολική ζωή: από την Ύστερη Αρχαιότητα στο Βυζάντιο


4. Πέμπτη 1 Μαρτίου

Νικόλαος Μαλιάρας
Καθηγητής Ιστορικής Μουσικολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κοσμική μουσική και μουσικά όργανα στις διασκεδάσεις και την επίσημη τελετουργία των Βυζαντινών


5. Πέμπτη 8 Μαρτίου

Ηλίας Αναγνωστάκης
Διευθυντής Ερευνών, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Μαρία Λεοντσίνη
Κύρια Ερευνήτρια, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βυζαντινή γαστρονομία. Παραδείγματα υπαρκτών μαγειριών και φιλολογικών κατασκευών


6. Πέμπτη 15 Μαρτίου

Σοφία Μεργιαλή – Σαχά
Αναπλ. Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οι Βυζαντινοί στο στόχαστρο πειρατών και δουλεμπόρων τον 14ο αιώνα

 

Στοά τού Βιβλίου © 1996-2018